20. august 2007

Nicholas Stern - The Economics of Climate Change

Jeg fik blod på tanden til at læse mere om klimaændringerne efter, at jeg havde læst Al Gores bog, En ubekvem sandhed. Jeg faldt derefter tilfældigvis over Sterns rapport på biblioteket, og da den er på et noget højere niveau end Al Gores kom den med hjem.
The Economics of Climate Change har været spændende læsning, og jeg er bestemt blevet klogere bogen igennem. Desuden har det været en fed oplevelse, at se nogle af de økonomiske teorier, jeg har lært, blive anvendt i praksis. Nogle af afsnittene i bogen har jeg blot skimmet, men jeg har vel nærlæst omkring 400-500 af siderne.
Hovedbudskaberne i rapporten er, at der skal sættes ind overfor klimaændringerne NU, at der skal udarbejdes en fælles strategi for verden som helhed, at omkostningerne til reduktion af drivhusgasserne vil udgøre omkring 1 % af det globale BNP og at udviklingen i klimaet de næste 10-20 år vil påvirke fremtidens klima i mange år frem.
Omkostningerne til bekæmpelse af udledningen af drivhusgasser kan holdes på et rimeligt niveau, hvis der her og nu sættes ind overfor klimaændringerne. Des længere tid vi lader stå til og intet gør for at forhindre udviklingen, des højere vil omkostningerne blive den dag der skal gøres noget ved klimaændringerne.

Det er en spændende rapport som Stern her har offentliggjort, og faktisk var det optimistisk læsning. Ifølge Stern er det i hvert fald endnu ikke for sent at gøre noget, men hvis ikke vi snart kommer ud af starthullerne og får taget hul på problematikken omkring det globale klima, så kan vi risikere, at der sker store omvæltninger på jorden, som vil påvirke mange millioner mennesker i al fremtid.

2 kommentarer:

Emmaline... sagde ...

Jeg har straks bestilt den på biblioteket! Den må jeg læse. Jeg så en udsendelse om Al Gores foredrag for ikke så langt tid siden. Man kan diskutere hans fremstilling, men ikke at det er uhyggeligt, hvad der sker med vores klode. Nu må verdens politikere altså se at komme i omdrejninger, måske kan Sterns rapport hjælpe, man kan da håbe....

Mia sagde ...

Jeg er helt enig med dig.

Sterns rapport er en videnskabelig fremstilling af klimaproblemet, og det er mere videnskabeligt korrekt i forhold til Al Gores bog, hvis man kan sige det sådan.
Så ind imellem bliver det tung læsning, men alligevel er det nu ret spændende, fordi vi er ude over det elementære niveau, som jo naturligt nok er mere overfladisk end Sterns rapport.